... күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация ... Ушул берене, ошондой эле ушул Кодекстин башка беренелери боюнча жосундарды квалификациялоо үчүн мааниси бар ...

  www.mvd.gov.kg

Күндүн кванттык энергиясынын жана хлорофилл ... Фотосинтез үчүн суу, көмүр кычкыл газы жана күн нуру керек. ... Ошентип, акырындык менен өсүмдүктөр жана жаныбарлар ...

  ky.wikipedia.org

  www.ecobin.kz

  videouroki.net

Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт. Баатыр ... Бир күн болсо да, күн көргөн жакшы. Бир күн ... Бирөө жашаш үчүн иштейт, бирөө жеш үчүн жашайт. Бирөө ...

  ky.wikiquote.org

«Климат» деген түшүнүк байыркы грек тилиндеги «клима» — Күн нурунун жер бетине жантаюу деген сөзмө-сөз маанидеги сөзүнөн жаралган. Башкача айтканда «клима» ― ...

  ky.wikipedia.org

... жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн жаратылыш объекттерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн ставкалары жөнүндө" Мыйзамы ... мааниси боюнча ар түрдүү өсүмдүктөрдүн ...

  cbd.minjust.gov.kg

  videomin.net

P.S. Биздин климатта оскон осумдуктор,тоолу аймакта жайгашкан учун ... Кургап кетпеши үчүн күн сайын бир маал бетине муздак суудан бир аз сээп туруу шарт.

  maan.ifoam.bio

жаныбарлар, өсүмдүктөр, өстүрүү жана буларга кам көрүү ... мааниси мындай: “Эгерде адам эмне үчүн чыдаш ... Бүгүн маанилүү күн болду. Силер бири- бириңер ...

  www.unicef.org

  www.youtube.com

... үчүн зарыл болгон жарыкты жана жылуулукту берет. Күндүн нурлануу кубаттуулугу болжол менен 4•1023 КВт энергияны түзөт. Күн энергиясы атайын Күнгө ...

  ky.wikipedia.org

Ошону менен бирге эле өсүмдүктөргө балырларды же алардын кээ бир топторун да киргизишет. Өсүмдүктөр негизинен көп жашоо формалардан турат, алардын арасында - ...

  ky.wikipedia.org

  multiurok.ru

*МААНИСИ* МЕНДЕН ЗЫЯНДЫ КЕТИРГЕН ЖАНА МАГА САЛАМАТЧЫЛЫК БЕРГЕН АЛЛА УЧУН ГАНА БАРДЫК МАКТООЛОР БОЛСУН. ‍*ДААРАТЫ АЛЫП ЖАТКАНДА ОКУЛУЧУ ДУБА* АЛЛООХУММАГФИРЛИИ ЗАНБИИ ВА ВАССИЪЛИИ ФИИ ДААР ВА БААРДИК ЛИИ ФИИ РИЗКИИ.

  m.ok.ru

  laweba.net

Витамин D күндүн жана жарыктын негизинде малдардын терисинде пайда болот. Ошол себептен малдарда жайында бул витамин жетиштуу болот, бирок кышында витамин D нин ...

  ky.wikipedia.org

  superstan.super.kg

  new.bizdin.kg

  prezi.com

Page generated - 0.6007068157 (44c1ee41899401b8555122b05ed27043)